Werkgeluk voor organisaties

Ik wil weten wat wél werkt binnen mijn organisatie of bedrijf.

Gelukkige medewerkers floreren. Ze hebben hart voor de zaak, voor de klanten/cliënten/leerlingen, tonen initiatief, zijn innovatiever, creatiever en melden zich minder vaak ziek, in tegenstelling tot hun minder gelukkige collega’s. Veel organisaties gaan voor medewerkerstevredenheid. Ik vind dat de lat hoger gelegd kan worden. Ga voor gelukkige medewerkers. Het levert écht veel op.

Hoe doen we dat?

Werkgelukmeting

Werkgeluk bestaat uit de drie onderstaande delen en deze vormen samen het P3F model. 

  • Purpose – wat is de betekenis van het werk wat voor anderen en hoe ervaren de medewerkers dit?
  • Friend & Fun – hoe gaat het op de werkvloer onderling? Is er waardering, gezelligheid en hoe is de omgang met elkaar?
  • Flow – hoe ziet een dag eruit, wordt er vooruitgang geboekt? Zitten de medewerkers in een goede flow?

Werkgelukmodel

Aan de hand van deze vijf punten kijken we waar gesleuteld zou kunnen worden aan het werkgeluk van medewerkers binnen de organisatie. Er is helaas niet één knop waar we aan kunnen draaien, het zijn meerdere knoppen waar (tegelijk) aan gedraaid zal moeten worden. Ik help met het zoeken naar de juiste knoppen!

Organisatietrajecten

Werkgelukmeting

Met behulp van het P3f model wordt het wergeluk van alle medewerkers binnen de organisatie gemeten.

Wergeluk advies

Een uitgewerkt en op maat gemaakt advies om het werkgeluk binnen de organisatie te vergroten.

Reflectie & intervisie

Verbinding tussen teams en medewerkers creëren  met behulp van intervisie. Communiceren met elkaar, casussen bespreken, van en met elkaar leren.

Elke organisatie is anders, elke vraag is anders, elke aanpak is anders. Aan de hand van een (gratis) kennismakingsgesprek kijken we welk traject passend is.

Staat er geen matchend traject tussen? Dan maken we een matchend traject op maat!

Ontwerp zonder titel (12)